پروفیل های FRP

مناسب ترین جایگزین پروفیل های فلزی

معرفی

شركت كامپوزيت سازه، پروفیل های كامپوزيتي از جنس FRP را درمقاطع مختلف تولید می نماید. فرآيند تولید پروفیل ها در شرکت کامپوزیت سازه  پالتروژن می باشد پروفیل های کامپوزیتی در کنار عدم تخریب در اثر خوردگی و وزن کم تر شما را از مزایای پروفیل های فلزی نیز برخوردار می کنند.

مزایای پروفیل های کامپوزیتی

2- غیر رسانا :

برخلاف فولاد ، آلومینیوم و چوب( زمانی که مرطوب می شود)، پالتروژن های FRP عایق الکتریکی هستند.

1- سبک وزن:

پروفیلFRP تقریباً 30% سبک تر از آلومینیوم و 70% سبک تر از فولاد است.

 

4-مقاوم به ضربه :

بر خلاف آلومینیوم و فولاد که در اثر ضربه دچار تغییر شکل مقطعی می شوند، پروفیل های تولید شده به روش پالتروژن نسبت به ضربه مقاوم هستند .

3- امواج الکترو مغناطیسی :

پـروفیـل هـای تولیـد شـده به روش پالتـروژن اشعـه های EMI/RFI را از خود عبور می دهند در حالیکه پروفیل های فلزی از قبیل آلومینیوم و فولاد قابلیت رادار گریزی ندارند .

 

 

6- استحکام بالا :

پروفیل های تولید شده به روش پالتروژن داراي سختي و پايداري و استحكام ويژه بالا مي باشند. اين قطعات در شرايط ضربه اي شديد و نیروهای متناوب (باد) كارآمد هستند.

 

5- مقاوم در برابر خوردگی :

پروفیل های کامپوزیتی مانند چوب، فاسد نمی شود، کپک یا قارچ نمی زند و در مقایسه با  فولاد دچـار زنگ زدگی نمی شوند.

 

 

مشخصات